REGULAMIN ZAKUPÓW ze SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NEWAGEDESIGN.COM.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.newagedesign.com.pl nazywany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę ZARAŃSKA IWONA z siedzibą w Gdyni ul. Sterników 16, kod pocztowy 81-517, NIP 587-137-84-54; wpisaną do CEIDG, a nazywanej dalej Sprzedającym.
2. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
3. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
5. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

II ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.newagedesign.com.pl
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, a następnie wybrać opcję „zamawiam/kupuję i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
8. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w siedzibie firmy lub miejscu umówionym po uzgodnieniu Stron.
9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

III SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
1. a) przelewem/pay-pal – wpłata na rachunek bankowy Sklepu pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru na konto firmy ZARANSKA IWONA, ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr konta 51 1050 1764 1000 0092 3610 4882 , z podaniem numeru zamówienia w opisie przelewu.
2. b) płatność gotówką – przy odbiorze
3. c) lub inaczej- za uzgodnieniem Stron potwierdzonym drogą elektroniczną

IV REALIZACJA DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub kurierem Sprzedającego.
4. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.
5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
6. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. Termin wskazany przy Towarze nie dotyczy:
1. a) zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie firmy.
2. b) zamówień specjalnych na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej i rzadkiej charakterystyce. Klient zostaje o tym fakcie poinformowany przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.

V REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

VI GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.newagedesign.com.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.

VII WYMIANA

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 30 dni od dnia otrzymania produktu.
2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
3. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
4. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego www.newagedesign.com.pl
5. Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają wymianie.

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@newagedesign.com.pl bądź też listownie na adres: Iwona Zarańska, ul. Sterników 16
81-517 Gdynia.

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu.
5. Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, bransolet, pierścionków) oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie www.newagedesign.com.pl sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

IX ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.newagedesign.com.pl następujące Usługi Elektroniczne:
1. a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
2. b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
1. a) telefon: +48 6000 33 273
2. b) e-mail: info@newagedesign.com.pl
3. c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.newagedesign.com.pl
4. d) pisemnie na adres: Iwona Zarańska., ul. Sterników 16, 81-517 Gdynia
4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.newagedesign.com.pl podstrona STREFA KLIENTA.